Θεσσαλονίκη   2310 256555| Αθήνα210 3605551 |Ας μιλήσουμε για ταξίδια!

Back to top

Ταξιδιωτική Ασφάλιση

Ταξιδεύουμε μαζί, ταξιδέψουμε ασφαλείς

Ταξιδιωτικές ασφάλειες από το Dion Tours & Red Elephant και με καλύψεις για τον Covid-19.

Παρέχουμε 4 είδη ταξιδιωτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με ασφαλιστική εταιρεία σε όλα τα προγράμματά μας, με βάση τη διάρκεια, το κόστος και τον προορισμό.

Πακέτο 1 | Ταξιδιωτική ασφάλεια BASIC

 • Ενδεικτικό Κόστος: 15 € ανά άτομο

Ιδανικό πρόγραμμα για μικρής διάρκειας ταξίδι εντός Ελλάδας ή Ευρώπης.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ Εκτός Ελλάδας Εντός Ελλάδας
Ιατρικές συμβουλές και πληροφορίες
Συντονιστικού Κέντρου
Χωρίς περιορισμό χρήσης
Υγειονομική μεταφορά του Ασφαλισμένου Χωρίς όριο κόστους
Επαναπατρισμός του Ασφαλισμένου Μέχρι €5.000
Αποζημίωση για την απώλεια αποσκευών
Ισχύει μόνο για αεροπορικά ταξίδια
Μέχρι €300
Έξοδα νοσηλείας Μέχρι €6.000 Μέχρι €1.000
Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
εκτός νοσοκομείου
Μέχρι €500
Αποζημίωση για απώλεια ζωής
του Ασφαλισμένου από ατύχημα
Μέχρι €10.000
Ανώτατο όριο αποζημίωσης για ατύχημα σε ομάδα ασφαλισμένων στο ίδιο συμβάν €200.000
Έξοδα για μεταφορά σορού Μέχρι €3.500 Μέχρι €1.000
Αποζημίωση για ακύρωση ταξιδιού Μέχρι €500
Προσωπική Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων Μέχρι €10.000

Πακέτο 2 | Ταξιδιωτική ασφάλεια EXTRA

 • Ενδεικτικό Κόστος: 30 € ανά άτομο
ΚΑΛΥΨΕΙΣ Εκτός Ελλάδας Εντός Ελλάδας
Ιατρικές συμβουλές και πληροφορίες Συντονιστικού Κέντρου Απεριόριστο
Υγειονομική μεταφορά Ασφαλισμένου Απεριόριστο
Επαναπατρισμός του Ασφαλισμένου Μέχρι €5.000
Επαναπατρισμός των συνταξιδευόντων, μη παθόντων μελών της οικογένειας του Ασφαλισμένου Ένα αεροπορικό εισιτήριο Ένα εισιτήριο με δημόσιο
μέσο μεταφοράς
Έξοδα νοσηλείας Μέχρι €15.000 Μέχρι €1.000
Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εκτός νοσοκομείου Μέχρι €2.000 Μέχρι €500
Έξοδα μετακίνησης και διαμονής στενού συγγενή του Ασφαλισμένου που νοσηλεύεται Ένα αεροπορικό εισιτήριο με επιστροφή

Διαμονή σε ξενοδοχείο για
5 ημέρες μέχρι 500€

Ένα εισιτήριο με επιστροφή με δημόσιο μέσο μεταφοράς

Διαμονή σε ξενοδοχείο για
5 ημέρες μέχρι 250€

Αποζημίωση για απώλεια ζωής του Ασφαλισμένου από ατύχημα Μέχρι €30.000
Ανώτατο όριο αποζημίωσης για ατύχημα σε ομάδα ασφαλισμένων στο ίδιο συμβάν €300.000
Έξοδα για μεταφορά σορού Μέχρι €5.000 Μέχρι €2.000
Αποζημίωση για ακύρωση ταξιδιού Μέχρι €1.200
Για περιστατικά COVID19,
κάλυψη μέχρι το 70% του
ανώτατου ορίου
Μέχρι €1.200
Αποζημίωση για την απώλεια αποσκευών (Ισχύει μόνο για αεροπορικά ταξίδια) Μέχρι €500 Μέχρι €300
Έξοδα διαμονής και επικοινωνίας του Ασφαλισμένου λόγω κλοπής ή καταστροφής των ταξιδιωτικών του εγγράφων Μέχρι €500 Μέχρι €200
Έξοδα λόγω καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών Μέχρι €200 για καθυστέρηση πάνω από 4 ώρες
Έξοδα για νομική υποστήριξη Μέχρι €3.000
Έξοδα λόγω καθυστέρησης της πτήσης Για καθυστέρηση πάνω
από:
4 ώρες μέχρι 100€
24 ώρες μέχρι 450€
Για καθυστέρηση πάνω
από:
4 ώρες μέχρι 100€
24 ώρες μέχρι 200€
Έξοδα του Ασφαλισμένου εξαιτίας ξαφνικής διακοπής του ταξιδιού του Ένα αεροπορικό εισιτήριο
Άλλες δαπάνες έως 1.000€
Ένα αεροπορικό εισιτήριο
Άλλες δαπάνες έως 500€
Προσωπική Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων Μέχρι €10.000
Έξοδα μετάφρασης Μέχρι 300€
Έξοδα αποστολής φαρμάκων Μέχρι 300€
Αποζημίωση για Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα του Ασφαλισμένου από ατύχημα Μέχρι 10.000€
Έξοδα ξενοδοχείου λόγω καραντίνας Μέχρι €1.500 για τον
Ασφαλισμένο
Μέχρι €1.500 για την
οικογένεια
Μέχρι €500 για τον Ασφαλισμένο Μέχρι €500 για την οικογένεια
Έξοδα μετακίνησης σε στενό συγγενή του Ασφαλισμένου προκειμένου να αναλάβει τη φροντίδα ανηλίκων Ένα αεροπορικό εισιτήριο με επιστροφή Ένα εισιτήριο με επιστροφή

Πακέτο 3 | Ταξιδιωτική ασφάλεια SUPERIOR

 • Ενδεικτικό Κόστος: 45 € ανά άτομο

ΚΑΛΥΨΕΙΣ Εκτός Ελλάδας
Ιατρικές συμβουλές και πληροφορίες Συντονιστικού Κέντρου Χωρίς περιορισμό χρήσης
Επαναπατρισμός του Ασφαλισμένου συνεπεία τραυματισμού ή οξείας ασθένειας Μέχρι €10.000
Αποζημίωση για την απώλεια αποσκευών Ισχύει μόνο για αεροπορικά ταξίδια Μέχρι €500
Έξοδα νοσηλείας από οξεία έκτακτη ασθένεια ή ατύχημα Μέχρι €15.000
Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εκτός νοσοκομείου Μέχρι €2.000
Αποζημίωση για απώλεια ζωής του Ασφαλισμένου από ατύχημα Μέχρι €30.000
Ανώτατο όριο αποζημίωσης για ατύχημα
σε ομάδα ασφαλισμένων στο ίδιο συμβάν
€300.000
Έξοδα για μεταφορά σορού Μέχρι €10.000
Αποζημίωση για ακύρωση ταξιδιού Μέχρι €2.500
Επαναπατρισμός των συνταξιδευόντων μελών της οικογένειας του Ασφαλισμένου Ένα αεροπορικό εισιτήριο ανά άτομο
Έξοδα μετακίνησης και διαμονής σε στενό συγγενή του Ασφαλισμένου που νοσηλεύεται Ένα αεροπορικό εισιτήριο με επιστροφή
Διαμονή σε ξενοδοχείο για 5 μέρες μέχρι €1.000
Έξοδα διαμονής και επικοινωνίας του Ασφαλισμένου εξαιτίας απώλειας των ταξιδιωτικών του εγγράφων Μέχρι €500
Έξοδα λόγω καθυστερημένης άφιξης των αποσκευών Μέχρι €400 για καθυστέρηση πάνω από 4 ώρες
Έξοδα για νομική υποστήριξη Μέχρι €3.000
Έξοδα λόγω καθυστέρησης της πτήσης Για καθυστέρηση πάνω από 4 ώρες, μέχρι €100
Για καθυστέρηση πάνω από24 ώρες, μέχρι €450
Έξοδα του Ασφαλισμένου εξαιτίας πρόωρης διακοπής του ταξιδιού του Ένα αεροπορικό εισιτήριο
Άλλες δαπάνες μέχρι €2.000
Έξοδα ξενοδοχείου λόγω καραντίνας Μέχρι €1.500
Προσωπική Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων Μέχρι €10.000
Έξοδα για αποστολή φαρμάκων του Ασφαλισμένου Μέχρι €300
Αποζημίωση για Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα του Ασφαλισμένου από ατύχημα Μέχρι €15.000
Έξοδα μετάφρασης Μέχρι €300

Πακέτο 4 | Ταξιδιωτική ασφάλεια PREMIUM

 • Ενδεικτικό Κόστος: 60-90 € ανά άτομο ανάλογα με την ηλικία του ταξιδιώτη, τη διάρκεια του ταξιδιού και τον προορισμό

Ιδανική ταξιδιωτική κάλυψη για ταξιδιωτικά πακέτα άνω των 2.500€ σε μακρινούς & εξωτικούς προορισμούς όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς όπου ισχύουν ακριβά έξοδα νοσηλείας & χώρες τρίτου κόσμου.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
Α Χρεώσεις Ακύρωσης ή Διακοπής € 3.500
Δίδακτρα Προγράμματος Σπουδών (Μόνο για Δεν καλύπτεται
Σπουδές στο Εξωτερικό)
Β Επείγοντα Ιατρικά Έξοδα, Έξοδα € 6.000.000
Επαναπατρισμού και Άλλα Έξοδα
Συμπεριλαμβανομένης Οδοντιατρικής Αγωγής € 250
Β1 Κάλυψη Νοσοκομειακής Περίθαλψης €25 ανά πλήρες 24ωρο έως €2.500 συνολικά
Γ Προσωπικό Ατύχημα
Στοιχείο 1 – θάνατος από ατύχημα € 32.000
Δ Καθυστέρηση Αναχώρησης €50 για το πρώτο πλήρες 12ωρο καθυστέρησης
και μετά €25 για κάθε επιπλέον πλήρες
12ωρο  έως €600 συνολικά
Εγκατάλειψη μετά από ένα πλήρες 24ωρο καθυστέρησης € 3.500
Δ1 Απώλεια Αναχώρησης € 1.200
Ε Αποσκευές € 1.800
Όριο για Μονό Αντικείμενο/Ζεύγος/Σετ € 250
Συνολικό Όριο για Τιμαλφή € 250
Όριο για Γυαλιά οράσεως/Ηλίου  Καθυστέρηση Αποσκευών (ελάχιστη καθυστέρηση 12 ώρες) € 190
€ 150
ΣΤ Προσωπικά χρήματα, διαβατήριο & έγγραφα € 900
Όριο για Διαβατήριο & Έγγραφα € 300
Ζ Χρεώσεις Παράτασης Φύλαξης Κατοικίδιων €35 ανά ημέρα έως €350 συνολικά
Η Προσωπική Αστική Ευθύνη €2.000.000 €120.000
Όριο για Ενοικιαζόμενο Κατάλυμα
Θ Νομικές Δαπάνες και Συνδρομή € 19.000
Ι Κάλυψη Ληστείας €60 για κάθε πλήρες 24ωρο νοσηλείας έως €1.200 συνολικά
ΙΑ Κάλυψη Πειρατείας/Αεροπειρατείας €60 για κάθε πλήρες 24ωρο έως €600 συνολικά
ΙΒ Διακοπή Παροχής Υπηρεσιών Δεν καλύπτεται
ΙΓ Καταστροφή Δεν καλύπτεται

Σημειώσεις

 • Ισχύει για κατοίκους εσωτερικού με διεύθυνση παραμονής στην Ελλάδα έως 75 ετών.
 • Οι καλύψεις είναι πολλές, ισχύουν ειδικοί όροι και προϋποθέσεις.
 • Ταξιδιωτική Ασφάλεια Dion Tours & Red Elephant κάλυψης της προκαταβολής πριν από το ταξίδι σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας
 • Κάλυψη προκαταβολής ή εξόφλησης σε περίπτωση προσβολής από Covid-19
 • Η ασφάλεια COLLECTIVE PLUS & COLLECTIVE PLUS II είναι ατομική και καλύπτει τον ταξιδιώτη.
 • Η ασφάλεια PREMIUM είναι ατομική και καλύπτει τον ταξιδιώτη και ένα (1) συνοδό.
 • Μπορείτε να αναβαθμίσετε την ταξιδιωτική ασφάλεια με βάση την αντίστοιχη υπηρεσία και επιβάρυνση,
 • Για τους άνω των 75, η ασφάλεια καλύπτει μόνο ατυχήματα (Εξαιρείται ο COVID)
 • Το ταξίδι του ασφαλιζόμενου πρέπει να ξεκινάει και να τελειώνει στην Ελλάδα

Sorry, the comment form is closed at this time.