Θεσσαλονίκη   2310 256555| Αθήνα210 3605551 |Ας μιλήσουμε για ταξίδια!

Back to top

Ταξιδιωτική Ασφάλιση

Ταξιδεύουμε μαζί, ταξιδέψουμε ασφαλείς

Ταξιδιωτικές ασφάλειες από το Dion Tours & Red Elephant και με καλύψεις για τον Covid-19.

Παρέχουμε 4 είδη ταξιδιωτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με ασφαλιστική εταιρεία σε όλα τα προγράμματά μας, με βάση τη διάρκεια, το κόστος και τον προορισμό.

Πακέτο 1 | Ταξιδιωτική ασφάλεια BASIC

Ιδανικό πρόγραμμα για μικρής διάρκειας ταξίδι εντός Ελλάδας ή Ευρώπης.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ Εκτός Ελλάδας Εντός Ελλάδας
Ιατρικές συμβουλές και πληροφορίες
Συντονιστικού Κέντρου
Χωρίς περιορισμό χρήσης
Υγειονομική μεταφορά του Ασφαλισμένου Χωρίς όριο κόστους
Επαναπατρισμός του Ασφαλισμένου Μέχρι 5.000 €
Αποζημίωση για την απώλεια αποσκευών

Ισχύει μόνο για αεροπορικά ταξίδια

Μέχρι 300 €
Έξοδα νοσηλείας Μέχρι 6.000 € Μέχρι 1.000 €
Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εκτός νοσοκομείου Μέχρι 500 €
Αποζημίωση για απώλεια ζωής του Ασφαλισμένου από ατύχημα Μέχρι 10.000 €
Ανώτατο όριο αποζημίωσης για ατύχημα σε ομάδα ασφαλισμένων στο ίδιο συμβάν 200.000€
Έξοδα για μεταφορά σορού Μέχρι 3.500 € Μέχρι 1.000 €
Αποζημίωση για ακύρωση ταξιδιού Μέχρι 500 €
Προσωπική Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων Μέχρι 10.000 €
 • Ενδεικτικό Κόστος: 15 € ανά άτομο

Πακέτο 2 | Ταξιδιωτική ασφάλεια EXTRA

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
Εκτός Ελλάδας Εντός Ελλάδας
Ιατρικές συμβουλές και πληροφορίες
Συντονιστικού Κέντρου
Χωρίς περιορισμό χρήσης
Υγειονομική μεταφορά του Ασφαλισμένου Χωρίς όριο κόστους
Επαναπατρισμός του Ασφαλισμένου Μέχρι 5.000 €
Αποζημίωση για την απώλεια αποσκευών
Ισχύει μόνο για αεροπορικά ταξίδια
Μέχρι 500 € Μέχρι 300 €
Έξοδα νοσηλείας εκτός χώρας μόνιμης διαμονής Μέχρι 10.000 € Μέχρι 1.000 €
Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εκτός νοσοκομείου Μέχρι 1.000 € Μέχρι 500 €
Αποζημίωση για απώλεια ζωής του Ασφαλισμένου από ατύχημα Μέχρι 30.000 € ανά άτομο
Το ανώτατο όριο αποζημίωσης για ατύχημα για την ίδια ομάδα ασφαλισμένων στο ίδιο συμβάν έως 300.000 €
Έξοδα για μεταφορά σορού Μέχρι 5000 € Μέχρι 2.000 €
Αποζημίωση για ακύρωση ταξιδιού ανά άτομο Μέχρι 1.050 €
Επαναπατρισμός των συνταξιδευόντων μελών της οικογένειας του Ασφαλισμένου Ένα αεροπορικό εισιτήριο Ένα εισιτήριο με δημόσιο μέσο μεταφοράς
Έξοδα μετακίνησης και διαμονής σε στενό συγγενή του Ασφαλισμένου που νοσηλεύεται Ένα αεροπορικό εισιτήριο με επιστροφή.
Διαμονή σε ξενοδοχείο για 5 μέρες μέχρι 500 €
Ένα εισιτήριο με επιστροφή με δημόσιο μέσο μεταφοράς.
Διαμονή σε ξενοδοχείο για 5 μέρες μέχρι 250 €
Έξοδα διαμονής και επικοινωνίας του Ασφαλισμένου εξαιτίας απώλειας των
ταξιδιωτικών του εγγράφων
Μέχρι 500 € Μέχρι 200 €
Έξοδα λόγω καθυστερημένης άφιξης των αποσκευών Μέχρι 200 € για καθυστέρηση πάνω από 4 ώρες Μέχρι 200 € για καθυστέρηση πάνω από 4 ώρες
Έξοδα για νομική υποστήριξη Μέχρι 3.000 € Μέχρι 3.000 €
Έξοδα λόγω καθυστέρησης της πτήσης Για καθυστέρηση πάνω από 4 ώρες, μέχρι 100 €
Για καθυστέρηση πάνω από 24 ώρες, μέχρι 450 € Για καθυστέρηση πάνω από 24 ώρες, μέχρι 200 €
Έξοδα του Ασφαλισμένου εξαιτίας πρόωρης διακοπής του ταξιδιού του Ένα αεροπορικό εισιτήριο
Άλλες δαπάνες μέχρι 1.000 €
Ένα αεροπορικό εισιτήριο
Άλλες δαπάνες μέχρι 500 €
Έξοδα ξενοδοχείου λόγω καραντίνας Μέχρι 1.500 € Μέχρι 500 €
Προσωπική Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων Μέχρι 10.000 € Μέχρι 10.000 €
Έξοδα για αποστολή φαρμάκων του Ασφαλισμένου Μέχρι 300 € Μέχρι 300 €
Έξοδα μετάφρασης Μέχρι 300 €
 • Ενδεικτικό Κόστος: 30 € ανά άτομο

Πακέτο 3 | Ταξιδιωτική ασφάλεια SUPERIOR

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
Εκτός Ελλάδας
Ιατρικές συμβουλές και πληροφορίες Συντονιστικού Κέντρου Χωρίς περιορισμό χρήσης
Επαναπατρισμός του Ασφαλισμένου συνεπεία
τραυματισμού ή οξείας ασθένειας
Μέχρι 10.000 €
Αποζημίωση για την απώλεια αποσκευών
Ισχύει μόνο για αεροπορικά ταξίδια
Μέχρι 500 €
Έξοδα νοσηλείας από οξεία
έκτακτη ασθένεια ή ατύχημα
Μέχρι 15.000 €
Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εκτός
νοσοκομείου
Μέχρι 2.000 €
Αποζημίωση για απώλεια ζωής του Ασφαλισμένου από ατύχημα Μέχρι 30.000 €

Ανώτατο όριο αποζημίωσης για ατύχημα σε ομάδα ασφαλισμένων στο ίδιο συμβάν

300.000 €

Έξοδα για μεταφορά σορού Μέχρι 10.000 €
Αποζημίωση για ακύρωση ταξιδιού Μέχρι 2.500 €
Επαναπατρισμός των συνταξιδευόντων μελών
της οικογένειας του Ασφαλισμένου
Ένα αεροπορικό εισιτήριο ανά άτομο
Έξοδα μετακίνησης και διαμονής σε στενό
συγγενή του Ασφαλισμένου που νοσηλεύεται
Ένα αεροπορικό εισιτήριο με επιστροφή
Διαμονή σε ξενοδοχείο για 5 μέρες μέχρι 1.000 €
Έξοδα διαμονής και επικοινωνίας του
Ασφαλισμένου εξαιτίας απώλειας των ταξιδιωτικών του εγγράφων
Μέχρι 500 €
Έξοδα λόγω καθυστερημένης άφιξης των
αποσκευών
Μέχρι 400 € για καθυστέρηση πάνω από 4 ώρες
Έξοδα για νομική υποστήριξη Μέχρι 3.000 €
Έξοδα λόγω καθυστέρησης της πτήσης Για καθυστέρηση πάνω από 4 ώρες, μέχρι 100 €
Για καθυστέρηση πάνω από24 ώρες, μέχρι 450 €
Έξοδα του Ασφαλισμένου εξαιτίας πρόωρης διακοπής
του ταξιδιού του
Ένα αεροπορικό εισιτήριο
Άλλες δαπάνες μέχρι 2.000 €
Έξοδα ξενοδοχείου λόγω καραντίνας Μέχρι 1.500 €
Μέχρι 1.000 € για
το συνοδό
Προσωπική Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων Μέχρι 10.000 €
Έξοδα για αποστολή φαρμάκων του Ασφαλισμένου Μέχρι 300 €
Αποζημίωση για Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα του Ασφαλισμένου από
ατύχημα
Μέχρι 15.000 €
Έξοδα μετάφρασης Μέχρι 300 €

 • Ενδεικτικό Κόστος: 45 € ανά άτομο

Πακέτο 4 | Ταξιδιωτική ασφάλεια PREMIUM

Ιδανική ταξιδιωτική κάλυψη για ταξιδιωτικά πακέτα άνω των 2.500€ σε μακρινούς & εξωτικούς προορισμούς όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς όπου ισχύουν ακριβά έξοδα νοσηλείας & χώρες τρίτου κόσμου.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
Α Χρεώσεις Ακύρωσης ή Διακοπής € 3.500
Δίδακτρα Προγράμματος Σπουδών (Μόνο για Δεν καλύπτεται
Σπουδές στο Εξωτερικό)
Β Επείγοντα Ιατρικά Έξοδα, Έξοδα € 6.000.000
Επαναπατρισμού και Άλλα Έξοδα
Συμπεριλαμβανομένης Οδοντιατρικής Αγωγής € 250
Β1 Κάλυψη Νοσοκομειακής Περίθαλψης €25 ανά πλήρες 24ωρο έως €2.500 συνολικά
Γ Προσωπικό Ατύχημα
Στοιχείο 1 – θάνατος από ατύχημα € 32.000
Δ Καθυστέρηση Αναχώρησης €50 για το πρώτο πλήρες 12ωρο καθυστέρησης
και μετά €25 για κάθε επιπλέον πλήρες
12ωρο  έως €600 συνολικά
Εγκατάλειψη μετά από ένα πλήρες 24ωρο καθυστέρησης € 3.500
Δ1 Απώλεια Αναχώρησης € 1.200
Ε Αποσκευές € 1.800
Όριο για Μονό Αντικείμενο/Ζεύγος/Σετ € 250
Συνολικό Όριο για Τιμαλφή € 250
Όριο για Γυαλιά οράσεως/Ηλίου  Καθυστέρηση Αποσκευών (ελάχιστη καθυστέρηση 12 ώρες) € 190
€ 150
ΣΤ Προσωπικά χρήματα, διαβατήριο & έγγραφα € 900
Όριο για Διαβατήριο & Έγγραφα € 300
Ζ Χρεώσεις Παράτασης Φύλαξης Κατοικίδιων €35 ανά ημέρα έως €350 συνολικά
Η Προσωπική Αστική Ευθύνη €2.000.000 €120.000
Όριο για Ενοικιαζόμενο Κατάλυμα
Θ Νομικές Δαπάνες και Συνδρομή € 19.000
Ι Κάλυψη Ληστείας €60 για κάθε πλήρες 24ωρο νοσηλείας έως €1.200 συνολικά
ΙΑ Κάλυψη Πειρατείας/Αεροπειρατείας €60 για κάθε πλήρες 24ωρο έως €600 συνολικά
ΙΒ Διακοπή Παροχής Υπηρεσιών Δεν καλύπτεται
ΙΓ Καταστροφή Δεν καλύπτεται

 • Ενδεικτικό Κόστος: 60-90 € ανά άτομο ανάλογα με την ηλικία του ταξιδιώτη, τη διάρκεια του ταξιδιού και τον προορισμό

Σημειώσεις

 • Ισχύει για κατοίκους εσωτερικού με διεύθυνση παραμονής στην Ελλάδα έως 75 ετών.
 • Οι καλύψεις είναι πολλές, ισχύουν ειδικοί όροι και προϋποθέσεις.
 • Ταξιδιωτική Ασφάλεια Dion Tours & Red Elephant κάλυψης της προκαταβολής πριν από το ταξίδι σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας
 • Κάλυψη προκαταβολής ή εξόφλησης σε περίπτωση προσβολής από Covid-19
 • Η ασφάλεια EXTRA, SUPERIOR & PREMIUM είναι ατομική και καλύπτει τον ταξιδιώτη και ένα (1) συνοδό.
 • Μπορείτε να αναβαθμίσετε την ταξιδιωτική ασφάλεια με βάση την αντίστοιχη υπηρεσία και επιβάρυνση,
 • Η ταξιδιωτική ασφάλεια που ασφαλίζει τις περιπτώσεις προσβολής από COVID-19 πριν το ταξίδι καλύπτει το 70% της τιμής της αποζημίωσης, όπως αναφέρεται στα προγράμματα BASIC, EXTRA και SUPERIOR.
 • Για τους άνω των 75, η ασφάλεια καλύπτει μόνο ατυχήματα (Εξαιρείται ο COVID)
 • Το ταξίδι του ασφαλιζόμενου πρέπει να ξεκινάει και να τελειώνει στην Ελλάδα

Sorry, the comment form is closed at this time.