Θεσσαλονίκη   2310 256555| Αθήνα210 3605551 |Ας μιλήσουμε για ταξίδια!

Back to top

Γενικές πληροφορίες για την εταιρία μας

H παρούσα πολιτική απορρήτου έχει ως σκοπό να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Επειδή σεβόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και το ιδιωτικό απόρρητό σας, σας δηλώνουμε ότι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί διαρκή δέσμευσή μας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου σας ενημερώνει σχετικά με το πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα ως πελάτη, ενδεχόμενο πελάτη, επισκέπτη ή χρήστη της ιστοσελίδας μας, και σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και με τον τρόπο που προστατεύεστε από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η εταιρία μας είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, όπως ορίζεται και παρακάτω.

 

Τα στοιχεία της εταιρείας μας είναι:

Επωνυμία: DIONTOURS N.G. & RED ELEPHANT Ο.Ε.

Διεύθυνση: Τσιμισκή 87Α & Γρ. Παλαμά 1, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 546 22.

Στοιχεία επικοινωνίας: e-mail: info@red-elephant.gr, τηλ: 2310 256555.

Εκπρόσωπος εταιρίας: Βασίλειος Καλαθάς.

Σε αυτόν τον ιστότοπο, οι όροι “η εταιρία μας”, “εμείς”, “μας”, και “εμάς” αναφέρονται στην  DIONTOURS N.G. & RED ELEPHANT Ο.Ε.

Παράλληλα, σας ενημερώνουμε ότι η αρμόδια αρχή για οποιοδήποτε παράπονο ή καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της www.dpa.gr. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απορίας ή προβληματισμού μπορείτε πρώτα να απευθυνθείτε σε εμάς στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τις απορίες πριν την οποιαδήποτε προσέγγιση της ανωτέρω Αρχής.

Γενικοί ορισμοί

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι πληροφορίες που μπορούν να συσχετιστούν με ένα πρόσωπο. Τα δεδομένα θεωρούνται προσωπικού χαρακτήρα αν το πρόσωπο που αφορούν μπορεί να αναγνωριστεί, άμεσα ή έμμεσα

Ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή ειδικές κατηγορίες δεδομένων είναι δεδομένα όπως τα εξής: θρησκευτικές, ιδεολογικές, πολιτικές απόψεις ή πράξεις, πληροφορίες για την υγεία, το γένος ή βιομετρικά στοιχεία, η φυλή και η εθνική καταγωγή, πρακτικά ή κυρώσεις διοικητικού ή ποινικού χαρακτήρα.

Επεξεργασία δεδομένων / επεξεργασία είναι κάθε δραστηριότητα, πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή συνόλων τους, ανεξάρτητα από τη διαδικασία και τα μέσα (αυτοματοποιημένα ή όχι) που εφαρμόζονται, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η αναθεώρηση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, η διασύνδεση, ο αποκλεισμός, η διαγραφή, η αρχειοθέτηση, η προβολή και η καταστροφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αρχείο δεδομένων είναι οποιοδήποτε δομημένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι προσβάσιμα με τρόπο τέτοιο που καθιστά δυνατή την αναγνώριση του εν λόγω προσώπου από τα δεδομένα.

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το νομικό πρόσωπο που αποφασίζει σχετικά με τον σκοπό και το μέσο επεξεργασίας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Εκτελών την επεξεργασία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους του υπεύθυνου επεξεργασίας των δεδομένων.

Τροποποίηση της δήλωσης απορρήτου

 

Η παρούσα έκδοση ενημερώθηκε στις 6.7.2018 και υπόκειται σε μελλοντικές τροποποιήσεις, στο πλαίσιο της υφιστάμενης συμμόρφωσης με τον Κανονισμό 2016/679, για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες δημοσιεύσεις ή γνωστοποιήσεις μας,

Η παρούσα δήλωση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες κοινολογήσεις που ενδεχομένως παρείχαμε στο παρελθόν σχετικά με τις πρακτικές πληροφόρησης μας. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να αλλάξουμε την παρούσα δήλωση και να εφαρμόσουμε οποιαδήποτε αλλαγή στις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί προηγουμένως, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος.

Εάν υπάρχουν ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα δήλωση ή οι πρακτικές μας αναφορικά με τις πληροφορίες μεταβληθούν στο μέλλον, θα σας ειδοποιήσουμε δημοσιοποιώντας τις αλλαγές στον ιστότοπο μας.

Είναι σημαντικό τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς να είναι ακριβή και να ισχύουν. Με τον παρόν σας ζητούμε να μας ενημερώνετε σε περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα αλλάξουν κατά τη διάρκεια της σχέσης σας με εμάς.

Η εταιρία μας μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου προκειμένου κάθε φορά να ανταποκρίνεται στις ισχύουσες πρακτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Όταν κάνουμε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική, θα ενημερώνουμε την “ημερομηνία ενημέρωσης” στο πάνω μέρος αυτής της σελίδας. Σας ενθαρρύνουμε να μελετάτε κατά περιόδους την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, προκειμένου να πληροφορείστε αναφορικά με τον τρόπο που η εταιρία μας προστατεύει τα δεδομένα σας.

Τόπος επεοξεργασίας των δεδομένων

Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στην Ελλάδα, συνεπώς όλες οι επεξεργασίες που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις μας βρίσκονται εντός της Ελληνικής επικράτειας. Για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών η εταιρία μας χρησιμοποιεί διαδικτυακές υποδομές σε Ελληνικά data centers, αλλά και σε data centers εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοποί επεξεργασίας

Στη DIONTOURS N.G. & RED ELEPHANT, πραγματοποιούμε επεξεργασία των δεδομένων σας για διαφορετικούς σκοπούς, όπως για:

-Να σας παρέχουμε ταξιδιωτικές υπηρεσίες βάσει της μεταξύ μας σύμβασης.

-Να επεξεργαζόμαστε τις υπηρεσίες που αιτείστε από εμάς και να σας κρατάμε ενήμερους για την εξέλιξη της αίτησής σας.

-Να σας πληροφορούμε γενικά για νέες υπηρεσίες (εκτός αν δεν έχετε επιλέξει να  λαμβάνετε προωθητικά μηνύματα).

-Να επικοινωνούμε μαζί σας με προσφορές ή προωθητικές ενέργειες βάσει του τρόπου χρήσης των υπηρεσιών μας (εκτός αν δεν έχετε επιλέξει την αποδοχή προσφορών ή προωθητικών ενεργειών).

-Να σας τιμολογούμε για τη χρήση των υπηρεσιών μας ή να ολοκληρώνουμε την εξόφληση των εκκρεμοτήτων σας.

-Να απαντάμε στα ερωτήματα ή τους προβληματισμούς σας αναφορικά με τη χρήση των υπηρεσιών μας.

-Να σας ενημερώνουμε για τις υπηρεσίες άλλων εταιριών που εκτιμούμε ότι θα σας ενδιαφέρουν (συμπεριλαμβανομένων εκπτώσεων και προσφορών που έχουμε εξασφαλίσει για τους πελάτες μας).

-Να κατανοούμε τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας. Με αυτό τον τρόπο, μπορούμε να αναπτύξουμε πιο ενδιαφέρουσες υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας, καθώς και να προσωποποιήσουμε τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε.

 Νομική βάση επεξεργασίας

Η  DIONTOURS N.G. & RED ELEPHANT συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τη συγκατάθεσή σας και υπό την προϋπόθεση ότι έχετε προηγουμένως ενημερωθεί με την παρούσα πολιτική για το είδος των δεδομένων, τον σκοπό, την έκταση της επεξεργασίας και τους αποδέκτες αυτών. Η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ενότητα “Τα δικαιώματά σας” της παρούσας πολιτικής για περισσότερες πληροφορίες.

Ωστόσο, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να βασίζεται και σε άλλη νομιμοποιητική βάση πέραν της συγκατάθεσης, όπως είναι η εκτέλεση σύμβασης, η υποστήριξη των νόμιμων επιχειρηματικών συμφερόντων της  DIONTOURS N.G. & RED ELEPHANT και η συμμόρφωση με άλλες νομικές υποχρεώσεις.

Εκτέλεση σύμβασης: Η  DIONTOURS N.G. & RED ELEPHANT επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασής σας, ή σύναψης νέας σύμβασης μαζί σας, όπως επίσης και για να είναι σε θέση να προβεί σε ενέργειες που σχετίζονται με τα αιτήματά σας.

Συμμόρφωση με μια υποχρεωτική νομική υποχρέωση: Η  DIONTOURS N.G. & RED ELEPHANT ενδέχεται να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφώνεται με υποχρεωτικές νομικές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, λογιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, οι οποίες υλοποιούνται βάσει των εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών της.

Σχετικά με τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων, η  DIONTOURS N.G. & RED ELEPHANT συλλέγει προσωπικά δεδομένα, όταν:

-Σας παρέχει υπηρεσίες.

-Εγγράφεστε για την παροχή προς εσάς ταξιδιωτικών υπηρεσιών με τη συμπλήρωση και υπογραφή της σχετικής Αίτησης.

-Εγγράφεστε σε υπηρεσίες προκειμένου να λαμβάνετε ηλεκτρονικές ενημερωτικές επιστολές «newsletter».

-Ζητάτε πληροφορίες σχετικά με μια υπηρεσία, ή επικοινωνείτε μαζί μας για την υποβολή ερωτήσεων ή παραπόνων.

-Συμμετέχετε σε έρευνες ή διαγωνισμούς.

Διαφημιστικές υπηρεσίες και marketing

Η εταιρία μας ενδέχεται, εφόσον εξασφαλίσει προηγουμένως τη συναίνεσή σας, να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να σας ενημερώνει για παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες της που πιθανόν να σας ενδιαφέρουν. Για το σκοπό αυτό επεξεργάζεται πληροφορίες που αφορούν τα στοιχεία που έχετε δώσει με τη συγκατάθεσή σας, προκειμένου να σας παρουσιάσει προϊόντα, υπηρεσίες ή προσφορές που εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες σας. Σε κάθε περίπτωση σάς παρέχεται, το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τον παραπάνω σκοπό απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων της εταιρίας, απευθύνοντας το αίτημά σας στη διεύθυνση επικοινωνίας.

 

Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η γνωστοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών μας σε οποιονδήποτε τρίτο, επιτρέπεται μόνο στις κατωτέρω περιπτώσεις:

-Όταν υπάρχει η δική σας συγκατάθεση: Μόνο όταν έχουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας, γνωστοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Σ’ αυτήν την περίπτωση, είναι δυνατή και η εξωτερική επεξεργασία, καθώς παρέχουμε προσωπικά στοιχεία σε εξωτερικούς συνεργάτες μας διαφημιστικού – τουριστικού περιεχομένου, για να τα επεξεργαστούν για δική μας χρήση, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας και τυχόν άλλα μέτρα εμπιστευτικότητας και ασφάλειας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

-Για νόμιμους σκοπούς: Μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τις εκάστοτε αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες μόνο όταν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο και με σκοπό τη συμμόρφωση με νόμους, κανονισμούς, νομικές διαδικασίες ή κυβερνητικά αιτήματα.

 Διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες

Η εταιρία μας στο πλαίσιο της επαγγελματικής της δραστηριότητας και των συμβάσεων που εκτελεί με τους πελάτες της, κοινοποιεί τα δεδομένα των πελατών της στις αντίστοιχες χώρες και τουριστικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να ταξιδέψουν. Ειδικότερα στο πλαίσιο εκτέλεσης της τουριστικής σύμβασης ανάμεσα στην εταιρία και στον πελάτη, η εταιρία αποστέλλει τα εντελώς απαραίτητα δεδομένα των πελατών της για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών στα μέρη που επιθυμούν να ταξιδέψουν.

Στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να ταξιδέψει εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σ’ αυτήν την περίπτωση τα εντελώς απαραίτητα προσωπικά του δεδομένα θα κοινοποιηθούν στον αντίστοιχο αποδέκτη -πάροχο υπηρεσιών τουρισμού και φιλοξενίας της αντίστοιχης χώρας, πάντα στο πλαίσιο τήρησης κάποιας διακρατικής συμφωνίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων ή κάποιας ρήτρας εμπιστευτικότητας, στην περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει εκδόσει απόφαση επάρκειας προστασίας των προσωπικών δεδομένων  για την αντίστοιχη χώρα. Τα έγγραφα αυτά θα είναι διαθέσιμα, κατόπιν αίτησης, στα γραφεία της εταιρείας. 

Χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων

Η αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων των πελατών και χρηστών των υπηρεσιών μας γίνεται αποκλειστικά και μόνο όπως επιτρέπεται από τον νόμο ή σύμφωνα με τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών μόνο για όσο απαιτείται, ώστε να ικανοποιούνται οι σκοποί της επεξεργασίας (όπως ορίστηκαν πιο πάνω) ή μέχρι ο χρήστης να διαφωνήσει με την χρήση των Προσωπικών Δεδομένων από την εταιρία μας ή μέχρι να αποσύρει τη συγκατάθεση του. Ωστόσο, όποτε απαιτείται από υποχρεωτικό νόμο η εταιρία μας θα διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή όποτε τα Προσωπικά Δεδομένα απαιτούνται, έτσι ώστε η εταιρία μας να διεκδικήσει ή να υπερασπίσει τον εαυτό της έναντι νομικών αξιώσεων.

Ειδικότερα, θα διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο όσο χρειάζεται προκειμένου να εκπληρώσουμε τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε, συμπεριλαμβανομένης της εκπλήρωσης οποιασδήποτε νομικής ή λογιστικής υποχρέωσης ή υποχρέωσης αναφοράς.

 

Για τον προσδιορισμό της κατάλληλης περιόδου διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εξετάζουμε την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον πιθανό κίνδυνο πρόκλησης βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, αν είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε αυτούς τους σκοπούς με άλλα μέσα και τις ισχύουσες νομικές υποχρεώσεις.

Λεπτομέρειες σχετικά με τις περιόδους διατήρησης διαφορετικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι διαθέσιμες στην πολιτική μας σχετικά με τη διατήρηση την οποία μπορείτε να τη ζητήσετε, επικοινωνώντας με μας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας. Εξαίρεση στο δικαίωμα αυτό αποτελεί η υποχρέωση της Εταιρίας από το νόμο για τη διατήρηση των εν λόγω δεδομένων.

 Δικαιώματα Υποκειμένων

Ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα:

-Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται επεξεργασίας από την DIONTOURS N.G. & RED ELEPHANT Ο.Ε., ως υπεύθυνη επεξεργασίας, τους σκοπούς αυτής, τις κατηγορίες των δεδομένων και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών αυτών (άρθρο 15 ΓΚΠΔ).

-Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων (άρθρο 16 ΓΚΠΔ).

-Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων της DIONTOURS N.G. & RED ELEPHANT Ο.Ε. για τη διακράτησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (άρθρο 17 ΓΚΠΔ).

-Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλειπε ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διακράτησή τους (άρθρο 18 ΓΚΠΔ).

-Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Η ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος τελεί υπό την επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρίας για τη διακράτηση των δεδομένων και την εκπλήρωση καθήκοντός της προς το δημόσιο συμφέρον (άρθρο 20 ΓΚΠΔ).

-Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η εταιρία ή τρίτο μέρος.

Διευκρίνιση

Δεν θα χρειαστεί να καταβάλλετε κάποια αμοιβή ή τέλος για να προσπελαύνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ή για να ασκείτε οποιοδήποτε άλλο δικαίωμά σας). Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώνουμε εύλογη αμοιβή αν η αίτησή σας είναι ολοφάνερα αβάσιμη, επαναλαμβανόμενη ή καταχρηστική. Εναλλακτικά, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε να συμμορφωθούμε προς το αίτημά σας σε αυτές τις περιπτώσεις.

Ανάκληση συγκατάθεσης

Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση που η επεξεργασία εκ μέρους μας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να επηρεάσει τη σύννομη επεξεργασία που πραγματοποιήθηκε πριν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας. Εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, είναι πιθανό να μην μπορούμε να παρέχουμε συγκεκριμένες υπηρεσίες σε εσάς. Θα σας ενημερώσουμε σε τέτοια περίπτωση κατά την απόσυρση της συγκατάθεσής σας.

Υποβολή Καταγγελίας

Κάθε αίτημά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την «DIONTOURS N.G. & RED ELEPHANT Ο.Ε.» και να αποστέλλεται είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@red-elephant.gr, είτε να παραδίδεται στο κατάστημα της DIONTOURS N.G. & RED ELEPHANT Ο.Ε. Ειδικό έντυπο για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης καθίσταται διαθέσιμο στα γραφεία μας. Άρνηση της DIONTOURS N.G. & RED ELEPHANT Ο.Ε. ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή ΓΚΠΔ. Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα γίνεται κατά παράβαση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Ερωτήσεις περί της πολιτικής και της εφαρμογής της.

Η εταιρία μας έχει δεσμευτεί να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα στο διαδίκτυο. Εάν έχετε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις σχετικά με την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση και τα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω, στις πληροφορίες επικοινωνίας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτή τη διεύθυνση προκειμένου να μας ανακοινώσετε όποιες ανησυχίες τυχόν έχετε σχετικά με τη συμμόρφωση προς την Πολιτική Απορρήτου, όσον αφορά την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων στο Διαδίκτυο. 

Cookie Policy

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.